Paragraph

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

To modify the font of the current paragraph, select the entire paragraph, choose Format - Character, and then click on the Font tab.

Selle käsu kasutamiseks...

From the menu bar:

Vali Vormindus - Lõik.

From the context menu:

Place cursor in paragraph, choose Paragraph - Paragraph.

From the tabbed interface:

On the Home menu of the Home tab, select Paragraph.

From the sidebar:

Open the Styles deck, select a paragraph style, open context menu and choose New or Edit Style.

From toolbars:

Icon Paragraph

Lõik


Taanded ja vahed

Määrab lõigu taanete ja vahede sätted.

Joondus

Määrab lõigu joonduse lehe veeriste suhtes.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel.

Palun toeta meid!