Aasia tüpograafia

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Language Settings - Languages in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Format - Paragraph - Asian Typography tab (not in HTML).

Choose View - Styles - open context menu of an entry and click Modify/New - Asian Typography tab.


Rea muutmine

Määrab reavahetuse sätted aasia keeltes koostatud dokumentidele.

Märkide loend, mis ei tohi olla rea alguses või lõpus

Väldib loendi märkidel rida alustamist või lõpetamist. Märgid viiakse üle kas eelmisele või järgmisele reale. Piirangutega märkide loendi redigeerimiseks vali - Keelesätted - Aasia paigutus.

Kirjavahemärkide tekstialast väljumise lubamine

Keelab komadel ja punktidel rea murdmise. Selle asemel lisatakse need märgid rea lõppu, seda isegi lehe veerisel.

Vahe lisamine Ida-Aasia ja muu teksti vahele

Inserts a space between ideographic and alphabetic text.

Palun toeta meid!