Määra rakendatav font ja selle vormindus.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Format - Character - Font tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Font tab.

Open context menu of a row header in a database table - choose Table Format - Font tab.

Choose Format - Title - Character tab (Chart documents).

Choose Format - Legend - Character tab (Chart documents).

Choose Format - Axis - Character tab (Chart documents).


Muudatusi rakendatakse valitud tekstile, sõnale, milles asub kursor, või tekstile, mida hakatakse sisestama.

Vastavalt keelesätetele saab muuta järgnevate fonditüüpide vormindust:

Märkuse ikoon

Keeruka tekstipaigutuse ja Ida-Aasia keelte toe lubamiseks vali - Keelesätted - Keeled ja tee linnuke vastavasse märkekasti.


Fondidialoog

Font

Sisesta mõne paigaldatud fondi nimi või vali font loendist.

You can see the name of the fonts formatted in their respective font if you mark the Show preview of fonts field in LibreOffice - View in the Options dialog box.

Ikoon vormindusribal:

Ikoon

Fondi nimi

Stiil

Vali kirjastiil, mida soovid rakendada.

Ikoon vormindusribal:

Ikoon

Paks kiri

Ikoon

Kaldkiri

Suurus

Sisesta või vali soovitud fondisuurus. Skaleeritavate fontide puhul saab sisestada ka kümnendväärtusi.

Kui lood stiili, mis baseerub mõnel teisel stiilil, võib kasutada ka suhtelisi väärtusi nii protsentidena kui punktides (näiteks -2 pt või 110%).

Ikoon vormindusribal:

Keel

Määrab keele, mida õigekirjakontroll kasutab kas valitud teksti või sisestatava teksti jaoks. Saadaolevaid keelemooduleid tähistab linnuke vastava keele ees.

Kui keeleloend on redigeeritav liitkast ja soovitud keelt loendis ei leidu, saab sisestada ka mõne kehtiva BCP 47 keeletähise.

Täpsemat teavet keeletähiste kohta saab veebisaidi langtag.net jaotisest For users ("kasutajatele").

warning

Valitud keele õigekirjakontroll toimib vaid siis, kui vastav keelemoodul on paigaldatud. Keele nimel on ees linnuke, kui vastava keele jaoks on õigekirjakontroll aktiveeritud.


Font Features

Select and apply font typographical features to characters.

Eelvaate väli

Displays a preview of the current selection.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel.

Rakenda

Rakendab muudetud või valitud väärtused ilma dialoogi sulgemata.

Palun toeta meid!