Märk

Muudab valitud märkide fonti ja fondi omadusi.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Märk.

Teksti vormindusribal (kursor samal ajal objektis) klõpsa

Icon Character

Märk


Määra rakendatav font ja selle vormindus.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel.

Palun toeta meid!