Eemalda otsene vormindus

Removes direct formatting from the selection.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Eemalda otsene vormindus.


Palun toeta meid!