Andmeallikad

Loetleb andmebaasid, mis on LibreOffice'i poolt registreeritud, ja võimaldab hallata nende sisu.

Selle käsu kasutamiseks...

Avatud tekstidokumendi või arvutustabeli korral:

Menu View - Data Sources.

+Shift+F4 keys

Icon

Andmeallikad


Ülevaade andmeallikatest

Märkuse ikoon

Käsk Andmeallikad on võimalik ainult avatud tekstidokumendi või arvutustabeli puhul.


Võimalik on lisada andmebaasi välju oma dokumentidesse ja luua vorme andmebaasiga tegelemiseks.

Palun toeta meid!