Lahtise paneeli lisamine

Lisab dokumenti lahtise paneeli. Lahtiseid paneele kasutatakse HTML-dokumentides mõne teise faili sisu kuvamiseks.

Selle käsu kasutamiseks...

Klõpsa tööriistaribal Lisamine ikooni

Icon Floating frame

Lahtine paneel


note

Kui soovid luua lahtiseid paneel kasutavad HTML-lehed, vali - Laadimine/salvestamdaine - HTML-ühilduvus ja seejärel vali säte "MS Internet Explorer". Lahtine paneel on piiratud siltidega <IFRAME> ja </IFRAME>.


Palun toeta meid!