Olekuriba

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose View - Status Bar.


Palun toeta meid!