Tööriistade riba

Shows or hides the Tools bar.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose View - Toolbars - Tools.


The Tools bar contains the following icons:

Lisamine

Tööriistariba sisaldab mitmeid paneelide, piltide, tabelite ja muude objektide lisamiseks vajalikke funktsioone.

Otsese kursori režiim

Activates or deactivates the direct cursor. You can click at the beginning, middle, or end of any possible text line on a page and then begin typing.

Hyphenation

Inserts hyphens in words that are too long to fit at the end of a line.

Thesaurus

Avab dialoogi aktiivse sõna asendamiseks sünonüümi või seotud terminiga.

Pildid ja diagrammid

Kui tööriistaribal Tööriistad asuv ikoon Pildid ja diagrammid on aktiveeritud, siis kuvatakse graafikaelementide asemel kohatäiteks ainult raame.

Veebivaade

Displays the document as it would be viewed in a Web browser. This is useful when you create HTML documents.

Palun toeta meid!