Ühenda dokument

Impordib dokumendi koopiatesse tehtud muudatused algsesse dokumenti. Allmärkuste, päiste, paneelide ja väljade muudatusi ignoreeritakse. Identsed muudatused ßhendatakse automaatselt.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Edit - Track Changes - Merge Document.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Merge Document

Merge Document


Palun toeta meid!