Kommentaar

Sisesta salvestatud muudatusele kommentaar.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Edit - Track Changes - Comment.

Choose Edit - Track Changes - Manage - List tab.
Click an entry in the list and open the context menu.
Choose Edit Comment.


Märkuse ikoon

Kommentaari saab lisada, kui , samuti ka dialoogis Muudatuste haldamine.


Palun toeta meid!