Muudatuste jälitamine

Näitab käske, mis võimaldavad dokumendis tehtavate muudatuste jälitamist.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Edit - Track Changes.


Muudatuste salvestamine

Jälitab aktiivsesse dokumenti tehtavaid muudatusi, eristades autoreid ja muutmisaegu.

Kaitse muudatusi

Nõuab kasutajalt parooli muudatuste salvestamise režiimist väljumiseks ning muudatustega nõustumiseks või nende hülgamiseks.

Muudatuste näitamine

Kuvab või peidab salvestatud muudatused.

Halda

Salvestatud muudatustega nõustumine või nende hülgamine.

Kommenteeri

Sisesta salvestatud muudatusele kommentaar.

Palun toeta meid!