OLE Object

Lets you edit a selected OLE object that you inserted from the Insert - OLE Object submenu.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Edit - OLE Object.


Redigeeri

Lets you edit a selected OLE object that you inserted with the Insert – OLE Object command.

Ava

Avab valitud OLE-objekti rakendusega, millega objekt on loodud.

Palun toeta meid!