Objekt

Võimaldab redigeerida valitud objekti, mis on lisatud käsuga Lisamine – Objekt.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Edit - Object.


Redigeeri

Võimaldab redigeerida valitud objekti, mis on faili lisatud käsuga Lisamine – Objekt.

Ava

Avab valitud OLE-objekti rakendusega, millega objekt on loodud.

Palun toeta meid!