Versioonid

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose File - Versions.


Hoiatav ikoon

If you save a copy of a file that contains version information (by choosing File - Save As), the version information is not saved with the file.


Uued versioonid

Määrab dokumendi uue versiooni salvestamise sätted.

Salvesta uus versioon

Salvestab dokumendi praeguse seisu uue versioonina. Enne salvestamist saab dialoogis Versiooni kommentaari lisamine soovi korral versioonile ka kommentaari lisada.

Versiooni kommentaari lisamine

Sisesta uue versiooni salvestamisel siia kommentaar. Kui dialoog avati nupu Näita abil, siis kommentaari redigeerida ei saa.

Sulgemisel salvestatakse alati uus versioon

Kui dokumendis on muudatusi, siis salvestab LibreOffice dokumendi sulgemisel automaatselt uue versiooni.

Dokumendi manuaalselt salvestamisel ära muuda dokumenti pärast salvestamist ja see järel sulge dokumenti, kuna uut versiooni ei looda.

Olemasolevad versioonid

Loetleb aktiivse dokumendi olemasolevad versioonid, nende loomise kuupäeva ja kellaaja, autori ja lisatud kommentaarid.

Sulge

Sulgeb dialoogi ja salvestab kõik muudatused.

Ava

Opens the selected version in a read-only window.

Näita

Kuvab valitud versiooni kogu kommentaari.

Kustuta

Kustutab valitud versiooni.

Võrdle

Võrdleb iga versiooniga sisse viidud muudatusi. Soovi korral saab muudatustega nõustuda või need hüljata.

Palun toeta meid!