Printeri sätted

Select the default printer for the current document and change printing options.

Selle käsu kasutamiseks...

From the menu bar:

Choose File - Printer Settings.

From toolbars:

Icon Printer Settings

Printer Settings


note

Kui muudetakse vaikeprinterit dokumentide puhul, mis sisaldavad põimitud LibreOffice'i OLE-objekte, siis võib printeri vahetuse rakendumine võtta natuke aega.


Printer

Kuvab valitud printeriga seonduvat teavet.

Kui loend on tühi, siis on vaja paigaldada mõni printer operatsioonisüsteemi jaoks. Süsteemse vaikeprinteri paigaldamiseks ja häälestamiseks on soovitatav uurida operatsioonisüsteemi dokumentatsiooni.

Nimi

Loetleb operatsioonisüsteemile paigaldatud printerid. Vaikimisi printeri muutmiseks tuleb loendist valida soovitud printeri nimi.

Olek

Kirjeldab valitud printeri hetkeolekut.

Tüüp

Kuvab valitud printeri tüüpi.

Asukoht

Kuvab valitud printeri ühenduspordi.

Märkused

Kuvab lisateavet printeri kohta.

Omadused

Võimaldab muuta operatsioonisüsteemi printerisätteid aktiivse dokumendi jaoks.

warning

Vaata, et printeri omaduste dialoogis määratud püst- või rõhtpaigutuse säte klapiks dokumendis määratud leheformaadi suunaga (vt ).


Sätted

Avab prindisätete dialoogi, kus saab aktiivse dokumendi jaoks kasutada teistsuguseid printimissätteid kui need, mis üleüldiselt kehtivad (vt - LibreOffice - Printimine).

warning

Nupp Sätted on saadaval üksnes LibreOffice Writeris ja Calcis.


Palun toeta meid!