Aadressiraamatu omistamine

Redigeerib aadressiraamatu väljade seoseid ja andmeallikat.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Tools - Address Book Source.


Aadressiraamatu allikas

Määrab aadressiraamatu andmeallika ja selle tabeli.

Andmeallikas

Vali oma aadressiraamatu andmeallikas.

Tabel

Vali oma aadressiraamatu andmete tabel.

Häälesta

Add a new data source to the Address Book Source list.

Väljade omistamine

Määrab aadressiraamatu väljade seosed.

(Välja nimi)

Vali väli andmebaasi tabelis, mis vastab aadressiraamatu kirjele.

Palun toeta meid!