Aadressiraamatu omistamine

Redigeerib aadressiraamatu väljade seoseid ja andmeallikat.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Tööriistad - Aadressiraamatu allikas


Aadressiraamatu allikas

Määrab aadressiraamatu andmeallika ja selle tabeli.

Andmeallikas

Vali oma aadressiraamatu andmeallikas.

Tabel

Vali oma aadressiraamatu andmete tabel.

Omista

Lisab aadressiraamatu allikate loendisse uue andmeallika.

Väljade omistamine

Määrab aadressiraamatu väljade seosed.

(Välja nimi)

Vali väli andmebaasi tabelis, mis vastab aadressiraamatu kirjele.

Palun toeta meid!