Turvalisus

Määrab praeguse dokumendi paroolisätted.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose File - Properties - Security tab.


Faili avamine kirjutuskaitstuna

Märkimisel lubatakse seda dokumenti avada vaid kirjutuskaitstud režiimis.

Märkuse ikoon

See faili jagamise säte kaitseb dokumenti juhuslike muudatuste eest. Dokumendi eksemplari saab siiski redigeerida ja selle algdokumendiga sama nimega salvestada.


Muudatuste salvestamine

Select to enable recording changes. This is the same as Edit - Track Changes - Record.

Nõuande ikoon

Muudatuste salvestamise parooliga kaitsmiseks klõpsa Kaitse ja sisesta parool. Dokumendi muud kasutajad saavad teha dokumendis muudatusi, kuid ilma paroolita ei saa nad muudatuste salvestamist välja lülitada.


Kaitse / Eemalda kaitse

Kaitseb muudatuste salvestamise parooliga. Kui muudatuste salvestamine on juba praeguse dokumendi jaoks kaitstud, on nupu nimeks Eemalda kaitse. Klõpsa nupul Eemalda kaitse ja sisesta kaitse väljalülitamiseks õige parool.

Palun toeta meid!