Kirjeldus

Sisaldab kirjeldavat infot dokumendi kohta.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose File - Properties - Description tab.


Pealkiri

Sisesta dokumendi pealkiri.

Teema

Sisesta dokumendi teema. Teemat saab kasutada ka sarnase sisuga dokumentide grupeerimiseks.

Võtmesõnad

Sisesta sõnad, mida kasutatakse dokumendi sisu indekseerimisel. Võtmesõnad tuleb eraldada komadega. Võtmesõna võib sisaldada tühikuid ja semikooloneid

Kommentaarid

Sisesta märkused, mis aitavad dokumenti identifitseerida.

tip

Title, Subject, and Keywords are exported to PDF files as PDF Document Properties. Entered values are exported and will appear in the corresponding fields in the PDF Document Properties Description.


Palun toeta meid!