Menüü Tööriistad

Choose Tools - Gallery or click the Gallery icon on the Standard bar -
New Theme button - Files tab.

Vali Tööriistad - Õigekiri

Klahv F7

On the Standard bar, click

Icon

Õigekiri

Vali Tööriistad - Keel - Hanguli-hanja teisendus (Ida-Aasia keelte toetus peab olema lubatud)

Vali Tööriistad - Keel - Hiina transliteratsioon (Ida-Aasia keelte toetus peab olema lubatud)

Vali Tööriistad - Keel - Hiina transliteratsioon - nupp Redigeeri termineid (Ida-Aasia keelte toetus peab olema lubatud)

Vali Tööriistad - Õigekiri

Vali Tööriistad - Õigekiri, seejärel klõpsa nuppu Sätted

Choose Tools - Thesaurus.

+F7

On the Tools bar, click

Icon Thesaurus

Thesaurus

Vali Tööriistad - Värviasendus (LibreOffice Draw ja LibreOffice Impress)

Vali Tööriistad - Meediafailide mängija

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic, or press +F11 (if not assigned by your system).

Choose Tools - Macros - Run Macro.

Choose Tools - Macros - Organize Macros - BeanShell.

Choose Tools - Macros - Organize Macros - JavaScript.

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Python.

Vali Tööriistad - Makrod - Salvesta makro.

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic,
click the Organizer button,
click the Libraries tab,
and then click the Password button.

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic,
click the Organizer button.

Choose Tools - Extensions.

Choose Tools - Extensions, click Check for Updates button.

Choose Tools - Macros - XML Filter Settings.

Tools - Macros - XML Filter Settings, then click New or Edit.

Tools - Macros - XML Filter Settings, then click Test XSLTs.

Vali Tööriistad - Kohanda

Vali Tööriistad - Kohanda - kaart Menüüd

Choose Tools - Customize - Menus tab, click the hamburger Icon Hamburger menu dropdown menu and choose Add.

Choose Tools - Customize - Menus tab, click the hamburger Icon Hamburger menu dropdown menu and choose Move.

Choose Tools - Customize - Keyboard tab. A document must be opened.

Choose Tools - Customize - Toolbars tab.

Choose Tools - Customize - Events tab.

Choose Tools - AutoCorrect Options.

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.

Vali Tööriistad - Automaatkorrektuur - Automaatkorrektuuri sätted - kaart Nutikad sildid

Choose Tools - AutoCorrect Options - Replace tab.

Choose Tools - AutoCorrect Options - Exceptions tab.

Choose Tools - AutoCorrect Options - Localized Options tab.

Vali Tööriistad - Automaatkorrektuur - Automaatkorrektuuri sätted - kaart Sõnade lõpetamine

Vali - LibreOffice Calc - Vaade

Vali - LibreOffice Impress / LibreOffice Draw - Vaade

Vali - LibreOffice Draw - Üldine

Path selection button in various wizards.

Click Edit button for a few entries under - LibreOffice - Paths.

Vali

Vali - LibreOffice

Vali - LibreOffice - Isikuandmed

Vali - LibreOffice - Üldine

Vali - LibreOffice - Vaade

Vali - LibreOffice - Printimine

Vali - LibreOffice - Asukohad

Choose Tools - AutoText - Path. (autotext only)

Choose Tools - ImageMap.

Choose Tools - ImageMap, then select a section of the ImageMap and click Properties - Description.

Vali Vormindus - Ala - kaart Värvid

Vali Vormindus - Ala - Ala, klõpsa nupul Värv ja seejärel nupul Vali

Icon

Klõpsa dialoogi Ruumilised efektid kaardi Valgustus nupul Värvide dialoog

Vali - LibreOffice - Fondid

Vali - LibreOffice - Turvalisus

Vali - LibreOffice - Edasijõudnuile

Choose - LibreOffice - OpenCL.

Vali - LibreOffice - BASICu IDE

Vali - LibreOffice - Uuenduste kontroll

Vali - LibreOffice - Hõlbustus

Vali - LibreOffice - Välimus

Vali - Laadimine ja salvestamine

Vali - Laadimine ja salvestamine - Üldine

Choose - Load/Save - VBA Properties.

Choose - Load/Save - Microsoft Office.

Choose - Load/Save - HTML Compatibility.

Vali - Keelesätted

Vali - Keelesätted - Keeled

Vali - Keelesätted - Keeled - Keerukad kirjasüsteemid

Vali - Keelesätted - Keeled

Choose - Language Settings - Writing Aids,
in the Available language modules list, select one of the language modules and then click Edit.

Vali - Keelesätted - Kirjutamise abivahendid

Vali - Keelesätted - Jaapanikeelne otsing

Vali - Keelesätted - Aasia küljendus

Vali - Internet

Vali - Internet - Puhverserver

Ava tekstidokument, vali - LibreOffice Writer

Ava tekstidokument, vali - LibreOffice Writer - Ühilduvus

Ava tekstidokument, vali - LibreOffice Writer - Üldine

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Mail Merge Email.

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - AutoCaption.

Ava tekstidokument, vali - LibreOffice Writer / LibreOffice Writer/veeb - Vaade

Ava tekstidokument, vali - LibreOffice Writer / LibreOffice Writer/veeb - Vormindusvahendid

Vali - LibreOffice Writer / LibreOffice Calc / LibreOffice Writer/veeb - Alusvõrk

Ava tekstidokument, vali - LibreOffice Writer - Põhifondid (lääne)

Ava tekstidokument, vali - LibreOffice Writer - Põhifondid (Ida-Aasia) (võimalik ainult siis, kui Ida-Aasia keelte toetus on lubatud)

Vali - LibreOffice Writer / LibreOffice Writer/veeb - Printimine

Vali - LibreOffice Calc - Printimine

Vali - LibreOffice Writer / LibreOffice Writer/veeb - Tabel

Ava tekstidokument, vali - LibreOffice Writer - Muudatused

Ava HTML-dokument, vali - LibreOffice Writer/veeb

Ava HTML-dokument, vali - LibreOffice Writer/veeb - Taust

Ava arvutustabel, vali - LibreOffice Calc

Ava arvutustabel, vali - LibreOffice Calc - Üldine

Ava arvutustabel, vali - LibreOffice Calc - Vaade

Ava arvutustabel, vali - LibreOffice Calc - Arvutamine

Ava arvutustabel, vali - LibreOffice Calc - Ühilduvus

Ava arvutustabel, vali - LibreOffice Calc - Sortimisloendid

Ava arvutustabel, vali - LibreOffice Calc - Valemid

Ava arvutustabel, vali - LibreOffice Calc - Vaikeväärtused

Ava arvutustabel, vali - LibreOffice Calc - Sortimisloendid - nupp Kopeeri

Ava arvutustabel, vali - LibreOffice Calc - Muudatused

Ava esitlus, vali - LibreOffice Impress

Ava esitlus, vali - LibreOffice Impress / LibreOffice Draw - Üldine

Ava esitlus, vali - LibreOffice Impress / LibreOffice Draw - Vaade

Ava esitlus, vali - LibreOffice Impress / LibreOffice Draw - Alusvõrk

Ava esitlus, vali - LibreOffice Impress / LibreOffice Draw - Printimine

Ava joonistus, vali - LibreOffice Draw

Ava Mathi dokument, vali - LibreOffice Math

Ava Mathi dokument, vali - LibreOffice Math - Sätted

Vali - Diagrammid

Vali - Diagrammid - Vaikimisi värvid

Vali - LibreOffice Base

Vali - LibreOffice Base - Ühendused

Vali - LibreOffice Base - Andmebaasid

Palun toeta meid!