Menüü Lisamine

Choose Insert - Comment.

Key +C.

Choose Insert - Media - Scan.

Choose Insert - Media - Scan - Select Source.

Choose Insert - Media - Scan - Request.

Choose Insert - Special Character.

On the Standard or the Insert bar, click

Ikoon

Erimärk

Vali Lisamine - Multimeedium - Heli või video

Choose Insert - Audio or Video.

Heli või video

Choose Insert - Object.

Choose Insert - Object - OLE Object.

Klõpsa tööriistaribal Lisamine ikooni

Ikoon

OLE-objekt

Vali Lisamine - Objekt - Valem.

Klõpsa tööriistaribal Lisamine ikooni

Ikoon

Valem

Choose Format - Chart Type.

Vali Lisamine - Objekt - Diagramm.

Choose Format - Chart Type.

Vali Lisamine - Objekt - Diagramm.

Choose Format - Chart Type.

Vali Lisamine - Objekt - Diagramm.

Vali Lisamine - Objekt - Diagramm.

Klõpsa tööriistaribal Lisamine ikooni

Ikoon

Diagramm

Vali Lisamine - Pilt.

On the Standard bar, click

Ikoon

Pilt

Choose Insert - Floating Frame.

Klõpsa tööriistaribal Lisamine ikooni

Ikoon

Lahtine paneel

Open a file of a type that is unknown to LibreOffice and that is no text file.

On the Fontwork bar, click

Icon Fontwork

Ilukirja galerii

Choose Insert - Fontwork

Ikoon

Põhikujundid

Icon Symbol Shapes

Sümbolkujundid

Ikoon

Plokknooled

Ikoon

Vooskeemid

Ikoon

Viiktekstid

Ikoon

Tähed

Choose Insert - Signature Line...

Palun toeta meid!