ASCII filtri sätted

On võimalik määrata, milliseid baassätteid nagu baasfont, märgistik, reavahetus kasutatakse dokumendi importimisel või eksportimisel. Dialoog kuvatakse, kui ASCII fail avatakse filtri "Kodeeritud tekst" abil, samuti ka ASCII tekstifaili esmakordsel salvestamisel ning salvestamisel uue nimega.

Selle käsu kasutamiseks...

Menu File - Open, File type Text Encoded selected.

Menu File - Save As, File type Text Encoded selected.


Omadused

Määrab sätted faili importimisel ja eksportimisel. Eksportimisel saab määrata ainult märgistikku ja lõigupiiri tüüpi.

Märgistik

Määrab faili eksportimise või importimise märgistiku.

Vaikimisi fondid

Vaikimisi fondi määramisega öeldakse rakendusele, et teksti tuleb kuvada teatud kindla fondi abil. Vaikimisi fonte saab määrata ainult importimisel.

Keel

Määrab teksti keele, kui seda pole juba määratud. Keelt saab määrata ainult dokumendi importimisel.

Lõigupiir

Määrab sunnitud reavahetuse tüübi tekstis.

CR & LF

Määrab lõigupiiriks "Carriage Return" ja "Line Feed". See on vaikimisi säte.

CR

Määrab lõigupiiriks "Carriage Return".

LF

Määrab lõigupiiriks "Line Feed".

Palun toeta meid!