Kontekstimenüüd

Lõika

Lõikab valitud objekti välja ja salvestab selle lõikepuhvrisse. Objekti saab uuesti lisada käsu Aseta abil.

Aseta

Asetab lõikepuhvris oleva elemendi dokumenti. See käsk on võimalik ainult siis, kui lõikepuhvri sisu on võimalik kursori asukohta asetada.

Lisamine

Avab Galerii alammenüü, milles on võimalik valida käskude Kopeeri ja Lingi vahel. Valitud Galerii objekt vastavalt kopeeritakse või lingitakse dokumenti.

warning

Kui samal ajal on dokumendis mõni objekt valitud, siis lisatav objekt asendab selle.


Taust

Lisab valitud pildi dokumenti kui taustapildi. Alammenüü käskude Lehekülg ja Lõik abil saab määrata, kas taust määratakse tervele leheküljele või aktiivsele lõigule.

Kopeeri

Kopeerib valitud elemendi lõikepuhvrisse.

Kustuta

Kustutab valitud objekti. Kui on valitud mitu objekti, siis kustutatakse kõik. Enamasti näidatakse enne kustutamist vastavasisulist hoiatust.

Sõltuvalt kontekstist kustutatakse objekt kas andmekandjalt või lõpetatakse lihtsalt tema kuvamine.

Kui valida käsk Kustuta Galeriis, siis kustutatakse ainult objekti kirje Galeriis, objekt ise jääb puutumata.

Ava

Käsu Ava abil avatakse valitud objekt uue tegumina.

Muuda nime

Võimaldab muuta valitud objekti nime. Pärast käsu Muuda nime andmist valitakse nimi ning kohe saab sisestada uue nime. Nooleklahvide abil saab viia kursori nime algusesse või lõppu, et lisada või kustutada nime osa.

Uuenda

Värskendab akna või valitud objekti vaadet.

Eelvaade

Valitud element kuvatakse Galeriis maksimaalses võimalikus suuruses. Eelvaate avamiseks ja sulgemiseks võib kasutada ka topeltklõpsu.

Lingi

See käsk on võimalik vaid valitud objekti korral. Link nimega "Link objektile xxx" (xxx asendatakse objekti nimega) luuakse valitud objektiga samasse kataloogi.

Palun toeta meid!