LibreOffice Draw' võimalused

LibreOffice Draw võimaldab luua lihtsid ja ka keerulisemaid joonistusi ja eksportida neid paljudesse üldlevinud pildivormingutesse. Joonistustesse saab lisada tabeleid, diagramme, valemeid ja muid LibreOffice'i rakenduste abil koostatud objekte.

Vektorgraafika

LibreOffice Draw' abil loodud joonised on vektorgraafilised, kuna nad kasutavad matemaatiliste vektorite abil konstrueeritud jooni ja kõveraid. Vektorid kirjeldavad joonte, ellipsite ja hulknurkade geomeetrilisi omadusi.

Ruumiliste objektide loomine

LibreOffice Draw' abil saab luua lihtsamaid ruumilisi objekte, näiteks risttahukaid, kerasid ja silindreid ning isegi muuta neid valgustavate valgusallikate asukohti.

Alusvõrk ja tõmbejooned

Alusvõrk ja tõmbejooned on visuaalsed abivahendid joonistustes objektide joondamiseks. Objekte saab panna ka haakuma alusvõrgule, tõmbejoonele või teise objekti äärele.

Objektide ühendamine skematiseerimiseks

LibreOffice Draw' joonisel olevaid objekte saab ühendada spetsiaalsete joonte abil, mida nimetatakse "konnektoriteks" ja mis näitavad objektide seostatust. Konnektorid ühendatakse objektide liimpunktidega ja nad jäävad ühendatuks ka siis, kui objekte liigutatakse. Konnektorid on vajalikud organisatsoorsete skeemide ja tehniliste jooniste koostamisel.

Mõõtude kuvamine

Tehnilistel skeemidel näidatakse tihti objekti mõõte. LibreOffice Draw' joonistustel saab joonmõõtude leidmiseks ja kuvamiseks kasutada mõõtjooni.

Galerii

Galerii sisaldab pilte, animatsioone, helisid ja muid elemente, mida saab kasutada nii joonistustes kui ka teistes LibreOffice'i rakendustes.

Pildifailide vormingud

LibreOffice Draw' joonistusi saab eksportida paljudesse levinud pildivormingutesse, nagu BMP, GIF, JPG ja PNG.

Palun toeta meid!