Säteteriba

Säteteriba saab muuta nähtavaks käsuga Vaade - Tööriistaribad - Sätted.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vaade - Tööriistaribad - Sätted


Pööramisrežiim pärast objektil klõpsamist

Muudab hiireklõpsu toimet nii, et pöördepidemed ilmuvad pärast kahekordset vahega klõpsamist objektil. Objekti pööramiseks soovitud suunas lohista pidet.

Ikoon

Pööramisrežiim pärast objektil klõpsamist

Alusvõrgu kuvamine

Määrab, kas alusvõrku kuvatakse või mitte.

Ikoon

Alusvõrgu kuvamine

Tõmbejoonte näitamine

Kuvab või peidab slaidil objektide joondamiseks kasutatavad tõmbejooned. Tõmbejoone eemaldamiseks lohista see slaidilt välja.

Ikoon

Tõmbejoonte näitamine

Abijooned liigutamisel

Määrab, kas objekti liigutamisel kuvatakse juhtjooni.

Ikoon

Abijooned liigutamisel

Tõmme alusvõrgule

Määrab, kas paneele ning joonistus- ja juhtelemente saab liigutada vaid alusvõrgu punktide vahel. Alusvõrgule tõmbamise oleku muutmiseks ainult praeguse toimingu jaoks hoia objekti lohistamisel all -klahvi.

Ikoon

Tõmme alusvõrgule

Tõmme tõmbejoontele

Lohistatav objekt haakub hiirenupu vabastamisel lähima tõmbejoone külge.

Ikoon

Tõmme tõmbejoontele

Tõmme leheveeristele

Määrab, kas graafilise objekti kontuur joondatakse lähimale lehekülje veerisele.

Ikoon "Tõmme leheveeristele"

Tõmme leheveeristele

Tõmme objekti äärisele

Määrab, kas graafilise objekti kontuur joondatakse lähima objekti äärisele.

Ikoon "Tõmme objektiääristele"

Tõmme objektiääristele

Tõmme objekti punktidele

Määrab, kas graafilise objekti kontuur joondatakse lähima objekti punktidele.

Ikoon "Tõmme objektipunktidele"

Tõmme objektipunktidele

Kiirredigeerimine lubatud

Kui see on lubatud, saab teksti redigeerida kohe pärast tekstiobjektil klõpsamist. Kui see pole lubatud, tuleb teksti redigeerimiseks teha topeltklõps.

Ikoon "Kiirredigeerimine lubatud"

Kiirredigeerimine lubatud

Ainult tekstiala valimine

Määrab, kas klõps tekstil valib tekstikasti.

Ikoon "Ainult tekstiala on valitav"

Ainult tekstiala on valitav

Topeltklõps teksti redigeerimiseks

Muudab hiireklõpsu käitumist nii, et topeltklõps objektil võimaldab teksti lisada või redigeerida.

Ikoon

Topeltklõps teksti redigeerimiseks

Atribuutidega objekti muutmine

Kui see säteteriba ikoon on aktiveeritud, kuvatakse objekte joonistamise ja liigutamise ajal koos nende atribuutidega. Atribuute kuvatakse 50% läbipaistvusega. Kui ikoon pole aktiivne, kuvatakse joonistamise ajal ainult objekti kontuuri, ja koos atribuutidega kuvatakse objekti alles pärast hiirenupu vabastamist.

Ikoon

Atribuutidega objekti muutmine

Välju kõigist rühmadest

Väljub kõikidest rühmadest ja taastab normaalvaate.

Ikoon "Välju kõigist rühmadest"

Välju kõigist rühmadest

Palun toeta meid!