Tööriistaribad

Selles sektsioonis antakse ülevaade LibreOffice Draw' tööriistaribadest.

See kirjeldab LibreOffice'i tööriistaribade vaikesätteid.

Standardriba

Standardriba on saadaval kõikides LibreOffice'i rakendustes.

Joonistusriba

Joonistusribal asuvad põhilised joonistamise vahendid.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Joonte ja täitmise riba

Joonte ja täitmise riba sisaldab käske ja sätteid, mida saab rakendada aktiivses vaates.

Tabeliriba

Tabeliriba sisaldab tabelitega töötamiseks vajalikke funktsioone. See ilmub nähtavale, kui viid kursori mõnda tabelisse.

Teksti vormindusriba

Teksti vormindusriba kuvamiseks tuleb kursor viia tekstiobjekti sisse.

Pildiriba

Kasuta valitud graafikaobjekti või -objektide värvi, kontrasti ja heleduse muutmiseks pildiriba.

Punktide redigeerimise riba

Punktide redigeerimisriba ilmub, kui valida hulknurkne objekt ja klõpsata nupul Redigeeri punkte.

Säteteriba

Säteteriba saab muuta nähtavaks käsuga Vaade - Tööriistaribad - Sätted.

Värviriba

Show or hide the Color bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

Olekuriba

Olekuriba kuvab teavet aktiivse dokumendi kohta, sealhulgas ka parajasti valitud objekti kohta. Topeltklõps mõnel olekuriba elemendil avab vastava dialoogiakna.

3D Settings

Ruumilisuse sätete tööriistariba võimaldab muuta valitud objektide ruumilisuse sätteid.

Ilukiri

Ilukirja tööriistariba avaneb siis, kui valitud on ilukirjas loodud objekt.

Lisamine

Palun toeta meid!