Menüüd

Järgnevalt kirjeldatakse LibreOffice Draw' menüüsid, alammenüüsid ja nendest avatavaid dialooge.

Märkuse ikoon

Menüükäskude kasutamiseks peab aken, kus asub töödeldav dokument, olema valitud. Samuti peab olema valitud objekt, kui soovitakse kasutada selle objektiga seonduvaid menüükäske.


Hoiatav ikoon

Menüüd on kontekstitundlikud. See tähendab, et kasutada saab ainult neid menüükäske, mis saavad antud olukorras mingi tegevuse sooritada. Kui kursor asub tekstis, siis on saadaval need menüükäsud, mida vajatakse teksti redigeerimiseks. Kui on valitud pilt, siis on saadaval need menüükäsud, mida vajatakse pildi redigeerimiseks.


Fail

See menüü sisaldab joonistusdokumentidega töötamise üldiseid käske, nagu ava, sulge ja prindi. LibreOffice Draw' sulgemiseks vali käsk Välju.

Redigeerimine

Selle menüü käske kasutatakse joonistuste redigeerimiseks (näiteks kopeerimine ja asetamine).

Vaade

Määrab Draw' joonistuste kuvamise sätted.

Lisamine

See menüü võimaldab joonistustesse lisada elemente, näiteks pilte ja tõmbejooni.

Vormindus

Sisaldab käske dokumendi paigutuse ja sisu vormindamiseks.

Leht

See menüü sisaldab käske joonistuse lehtede haldamiseks ja joonistusdokumendis liikumiseks.

Kujundid

See menüü sisaldab käske kujundiobjektide haldamiseks.

Tööriistad

See menüü sisaldab LibreOffice Draw' tööriistu, samuti vahendeid süsteemi ja keele sätete muutmiseks.

Aken

Sisaldab käske dokumendiakende haldamiseks ja kuvamiseks.

Abi

Võimaldab käivitada ja juhtida LibreOffice'i abisüsteemi.

Palun toeta meid!