Menüüd

Järgnevalt kirjeldatakse LibreOffice Draw' menüüsid, alammenüüsid ja nendest avatavaid dialooge.

Märkuse ikoon

Menüükäskude kasutamiseks peab aken, kus asub töödeldav dokument, olema valitud. Samuti peab olema valitud objekt, kui soovitakse kasutada selle objektiga seonduvaid menüükäske.


Hoiatav ikoon

Menüüd on kontekstitundlikud. See tähendab, et kasutada saab ainult neid menüükäske, mis saavad antud olukorras mingi tegevuse sooritada. Kui kursor asub tekstis, siis on saadaval need menüükäsud, mida vajatakse teksti redigeerimiseks. Kui on valitud pilt, siis on saadaval need menüükäsud, mida vajatakse pildi redigeerimiseks.


Fail

This menu contains general commands for working with Draw documents, such as create, open, close and print. To close LibreOffice Draw, click Exit.

Redigeerimine

Selle menüü käske kasutatakse joonistuste redigeerimiseks (näiteks kopeerimine ja asetamine).

Vaade

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Lisamine

See menüü võimaldab joonistustesse lisada elemente, näiteks pilte ja tõmbejooni.

Vormindus

Sisaldab käske dokumendi paigutuse ja sisu vormindamiseks.

Leht

See menüü sisaldab käske joonistuse lehtede haldamiseks ja joonistusdokumendis liikumiseks.

Kujundid

See menüü sisaldab käske kujundiobjektide haldamiseks.

Tools

Aken

Sisaldab käske dokumendiakende haldamiseks ja kuvamiseks.

Help

Võimaldab käivitada ja juhtida LibreOffice'i abisüsteemi.

Palun toeta meid!