Objektide pööramine

Joonistusobjekti saab pöörata selle vaikimisi rakenduspunkti (keskpunkti) või oma määratud rakenduspunkti suhtes.

Ikoon

Select the object you want to rotate. On the Transformations toolbar in LibreOffice Draw or on the Drawing bar in LibreOffice Impress, click the Rotate icon.

Vii kursor nurgapideme kohale nii, et kursor muutub pööramise märgiks. Pööramiseks lohista pidet.

Pööramise piiramiseks 15 kraadi kordsete nurkadega hoia all klahvi Shift.

Kontekstimenüü avamiseks tee objektil paremklõps. Vali Asukoht ja suurus - Pööramine ja sisesta täpne pöördenurk.

Ikoon

Rakenduspunkti asukoha muutmiseks lohista objekti keskel asuv väike ring uude kohta.

Objekti püst- või rõhtsuunas kallutamiseks lohista üht küljepidet.

Palun toeta meid!