Puuduv element

Kui avatakse päring, milles kasutatavaid tabeleid või veerge enam ei eksisteeri, siis ilmub dialoog Puuduv element. Selles dialoogis näidatakse puuduva tabeli või veeru nime, mida ei saa kasutada, ning antakse võimalus otsustada, kuidas jätkata.

Selle käsu kasutamiseks...

In a database file window, click the Queries icon, then choose Edit - Edit.
If the referenced fields no longer exist, you see this dialog.


Kuidas jätkata?

Sellele küsimusele on kolm võimalikku vastust:

Kas sa tõesti tahad päringut avada graafilises vaates?

Võimaldab avada päringu Koostamisvaates hoolimata puuduvatest elementidest. See valik võimaldab ka määrata, kas eirata teisi vigu.

Päring on avatud koostamisvaates (graafiline liides). Puuduvaid tabeleid näidatakse tühjana ning puudulikke välju näidatakse nende (vigaste) nimedega väljade nimistus. See võimaldab sul töötada just nende väljadega, mis vea põhjustasid.

Ava päring SQL-vaates

Võimaldab avada päringu koostamise SQL-režiimis ja interpreteerida päringut loomuliku SQL-ina. Loomulikku SQL-režiimi on võimalik sulgeda vaid siis, kui LibreOffice on suutnud lause täielikult interpreteerida (võimalik vaid siis, kui kõik kasutatavad tabelid ja väljad on tegelikult olemas).

Ära ava päringut

Võimaldab loobuda protseduuri täitmisest ja määrata, et päringut ei peaks avama. See valik vastab dialooginupu Loobu funktsioonile.

Eira sarnaseid vigu

Kui valisid esimese valiku, kuid soovid vaatamata puuduvatele elementidele avada päringut graafikavaates, siis saad määrata, kas eiratakse ka teisi vigu. Seega ei kuvata aktiivse avamisprotsessi käigus ühtegi veateadet, isegi kui päringu korrektne interpreteerimine ei õnnestu.

Palun toeta meid!