Automaatne paigutus

Liigutab kõik diagrammi objektid nende vaikimisi asukohtadesse. See funktsioon ei muuda diagrammi tüüpi ega ühtegi teist atribuuti peale objektide asukohtade.

Ikoon

Automaatne paigutus

Palun toeta meid!