Diagrammi tüüp - võrgudiagrammid

Diagrammi loomise nõustaja esimesel lehel saab valida diagrammi tüübi.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Diagramm...

Icon

Diagrammi lisamine


Börsidiagramm

Börsidiagramm illustreerib turuhinna muutumist, mis on määratud avamishinna, madalaima ja kõrgeima hinna ning sulgemishinnaga. Kuvada saab ka tehingute mahtu.

Börsidiagrammi puhul on oluline andmejadade järjekord. Andmed peavad olema korraldatud nagu alltoodud tabelis.

A

B

C

D

E

F

1

Tehingute maht

Avamishind

Põhi (madalaim hind)

Tipp (kõrgeim hind)

Sulgemishind

2

Esmaspäev

2500

20

15

25

17

3

Teisipäev

3500

32

22

37

30

4

Kolmapäev

1000

15

15

17

17

5

Neljapäev

2200

40

30

47

35

6

Reede

4600

27

20

32

31


Avamise ja sulgemise ning madalaim ja kõrgeim väärtus moodustavad reas ühe andmeühiku. Börsihindade andmejada koosneb mitmest taolisi andmeühikuid sisaldavast reast. Tehingute mahte sisaldav mittekohustuslik veerg moodustab teise andmejada.

Sõltuvalt valitud variandist ei pruugi sa kõiki veerge vajada.

Börsidiagrammide variandid

Vali Diagrammi loomise nõustaja esimesel lehel diagrammi tüübiks Börsidiagramm. Seejärel vali üks neljast variandist.

Tüüp 1

Vastavalt veergude põhi- ja tipphind väärtustele kuvab tüüp 1 põhihinna (madalaim) ja tipphinna (kõrgeim) vahemaa vertikaaljoonega.

Vastavalt veergude põhi-, tipp- ja sulgemishind väärtustele kuvab tüüp 1 täiendava horisontaalse sulgemishinna markeri.

Tüüp 2

Vastavalt veergude avamishind, põhi, tipp ja sulgemishind väärtustele loob tüüp 2 traditsioonilise "küünla" kujuga diagrammi. Tüüp 2 joonistab püstjoone madalaima ja kõrgeima hinna vahele ja lisab esiplaanile ristküliku, mis kujutab vahet avamis- ja sulgemishinna vahel. LibreOffice kasutab tõusvate (avamishind on madalam kui sulgemishind) ja langevate väärtuste esiletõstmiseks erinevaid värve.

Tüüp 3

Vastavalt veergude maht, põhi, tipp ja sulgemishind väärtustele loob tüüp 3 samasuguse diagrammi nagu tüüp 1, ainult lisatud on tulbad tehingute mahtude jaoks.

Tüüp 4

Vastavalt kõigi viie veeru maht, avamishind, põhi, tipp ja sulgemishind väärtustele kombineerib tüüp 4 tüübi 2 diagrammi tulpadega tehingute mahtude jaoks.

Kuna tehingute mahtu võib mõõta "ühikutes", lisatakse tüüp 3 ja tüüp 4 diagrammidele teine Y-telg. Hinna telg on paremal pool ja mahu telg on vasakul.

Andmeallika määramine

Oma andmetel põhinevad diagrammid

Oma andmeid sisaldavate diagrammide andmejadade muutmiseks vali menüüst Vaade või diagrammi redigeerimisrežiimi kontekstimenüüst Diagrammi andmete tabel.

Põimitud diagrammi andmete tabelis on andmejadad alati veergudes.

Uue börsidiagrammi jaoks kasuta esmalt tulpdiagrammi. Lisa vajalikud veerud ja sisesta neisse andmed näites toodud järjekorras ning jäta välja veerud, mida sa antud variandi juures ei vaja. Veergude järjekorra muutmiseks kasuta veergude paremale nihutamise nuppu. Sulge diagrammi andmete tabel. Seejärel muuda diagrammi tüübi dialoogis diagramm börsidiagrammiks.

Kui sul on juba börsidiagramm ja sa soovid muuta selle varianti, siis muuda esmalt diagrammi tüüp tulpdiagrammiks, lisa või eemalda veerud vastavalt soovitud variandile ning muuda diagrammi tüüp tagasi börsidiagrammiks.

Ära kirjuta andmejadade nimesid ridadesse. Kirjuta nimi väljale rolli nime kohal.

Ridade järjekord määrab kategooriate paigutuse diagrammil. Järjekorra muutmiseks kasuta rea allapoole liigutamise nuppu.

Calc'i või Writeri tabelitel põhinevad diagrammid

Andmevahemikku saab valida või muuta diagrammi loomise nõustaja teisel lehel dialoogis Andmevahemik. Täpsemaks häälestamiseks kasuta dialoogi Andmejadad.

Andmevahemiku määramiseks tee üht järgnevaist:

  1. Sisesta andmevahemik tekstikasti.

    Calc'is võiks näidisandmevahemik olla "$Leht1.$B$3:$B$14". Pane tähele, et andmevahemik võib sisaldada mitut arvutustabeli ala, näiteks "$Leht1.A1:A5;$Leht1.D1:D5" on samuti korrektne andmevahemik. Writeris oleks näidisandmevahemik "Tabel1.A1:E4".

    LibreOffice kuvab teksti punaselt niikaua, kuni süntaks on vigane.

  1. Dialoogi minimeerimiseks klõpsa Calcis nuppu Vali andmevahemik ja seejärel lohista andmevahemiku valimiseks. Andmed sisestakse hiirenupu vabastamisel. Veel mõne andmevahemiku lisamiseks klõpsa uuesti nuppu Vali andmevahemik, klõpsa minimeeritud dialoogi sisestusväljal oleva väärtuse järel ja tipi semikoolon. Seejärel lohista järgmise andmevahemiku valimiseks.

Klõpsa ühel sätetest (andmejadad ridades või veergudes).

Sinu börsidiagrammi andmed on "veergudena", kui andmed reas kuuluvad sama "küünaldiagrammi" juurde.

Tabelil põhinevate börsidiagrammide andmevahemike täpsem häälestamine

Andmejadasid korraldada ja üksikute andmejadade osade allikaid redigeerida saab Diagrammi loomise nõustaja kolmandal lehel või dialoogis Andmevahemikud lehel Andmejadad.

Andmejadade korraldamine

Dialoogis vasakul asuvas andmejadade alas saab korraldada aktiivse diagrammi andmejadasid. Börsidiagrammil on vähemalt üks hindu sisaldav andmejada ja võib olla ka teine andmejada, mis sisaldab tehingute mahtu.

Kui sul on rohkem kui üks hindade andmejada, kasuta nende korraldamiseks üles-alla noolenuppe. Järjekord määrab diagrammi korralduse. Sama saab teha ka mahtude andmejadadega. Hindade ja mahtude andmejadade kohti ei saa üksteisega vahetada.

Andmejada eemaldamiseks vali loendist andmejada ja klõpsa Eemalda.

Andmejada lisamiseks vali mõni olemasolevatest andmejadadest ja klõpsa Lisa. Valitud kirje alla tekib samatüübiline tühi kirje. Kui sul pole ühtki hindade andmejada või mahtude andmejada, pead sa esmalt valima dialoogis Andmevahemik nende jadade jaoks vahemiku.

Andmevahemike määramine

Andmevahemike dialoogis saab määrata või muuta valitud andmejadade iga komponendi andmevahemikku.

Ülemises loendis on komponentide rollide nimed ja aktiivsed väärtused. Rolli valimisel saad sa muuta loendi all olevas tekstikastis asuvat väärtust. Silt näitab valitud rolli.

Sisesta andmevahemik tekstikasti või klõpsa dialoogi minimeerimiseks Vali andmevahemik ja vali vahemik hiire abil.

Vali suvalises järjekorras avamisväärtused, sulgemisväärtused, kõrgeimad väärtused ja madalaimad väärtused. Määra vahemikud ainult neile rollidele, mida vajad börsidiagrammi valitud variandi jaoks. Vahemikud ei pea olema tabelis üksteise kõrval.

Legend

Legend sisaldab silte esimesest reast või veerust või eraldi selleks andmejadade dialoogis määratud vahemikust. Kui diagramm ei sisalda silte, kuvatakse legendis teksti "Rida 1, Rida 2, ..." või "Veerg A, Veerg B, ..." vastavalt diagrammi andmete rea numbrile või veeru tähisele.

Legend kuvab väärtust vahemikust, mis sisestati andmevahemike dialoogi väljale Nimede vahemik. Vaikimisi kirjeks on sulgemishinna veeru päis.

Vali üks paigutuse sätetest. Kui diagramm on valmis, saab muid paigutusi määrata vorminduse menüü abil.

Palun toeta meid!