Diagrammi tüüp - sektor

Diagrammi loomise nõustaja esimesel lehel saab valida diagrammi tüübi.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Diagramm...

Icon

Diagrammi lisamine


Sektor

Sektordiagramm kuvab väärtusi täisringi sektoritena. Kaare pikkus või sektori pindala on proportsionaalne väärtusega.

Sektor - see alamtüüp kuvab sektoreid täisringi värvitud aladena ainult ühe andmeveeru kohta. Loodud diagrammil saab iga sektorit hiirega lohistada nii, et see eraldub ülejäänud ringist, samuti saab seda tagasi ühendada.

Eraldatud sektorid - see alamtüüp kuvab kõiki sektoreid juba üksteisest eraldatuna. Loodud diagrammil saab iga sektorit mööda raadiust ringi keskpunkti suhtes hiirega lohistada.

Rõngas - see alamtüüp võib kuvada mitut andmeveergu. Iga andmeveergu kuvatakse rõngana, mille keskel oleva ava sees kujutatakse järgmist andmeveergu. Loodud diagrammil saab välimist sektorit mööda ringi raadiust keskpunkti suhtes hiirega lohistada.

Eraldatud rõngas - see alamtüüp kuvab välimise rõnga sektorid juba eraldatutena ülejäänud rõngast. Loodud diagrammil saab välimist sektorit mööda ringi raadiust keskpunkti suhtes hiirega lohistada.

Palun toeta meid!