Diagrammi tüüp - joon

Diagrammi loomise nõustaja esimesel lehel saab valida diagrammi tüübi.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Diagramm...

Icon

Diagrammi lisamine


Joon

Joondiagramm kuvab väärtusi punktidena Y-teljel. X-telg kuvab kategooriaid. Iga andmejada Y-väärtusi saab omavahel ühendada joonega.

Ainult punktid - see alamtüüp kuvab ainult punkte.

Punktid ja jooned - see alamtüüp kuvab punkte, kusjuures sama andmeseeria punktid ühendatakse joontega.

Ainult jooned - see alamtüüp kuvab ainult jooni.

Ruumilised jooned - see alamtüüp ühendab sama andmejada punktid ruumiliste joontega.

Puntide Y-väärtuste kuhjuvaks kujutamiseks üksteise kohal märgi ruut Virnastatud jadad. Sel juhul ei kujuta Y-väärtused enam absoluutväärtusi, välja arvatud esimese veeru väärtused, mis on virnas kõige alumised. Kui valida Protsentuaalne, skaleeritakse Y-väärtused kategooria kogusumma suhtes.

Vali loendikastist Joonetüüp, kuidas punktid ühendada. Valida saab sirged, sujuvad või astmelised jooned, s.t vastavalt sirglõigud punktist punktini, kõverad läbi punktide või punktist punktini astuvad jooned. Sujuvate või astmeliste joonte omaduste muutmiseks klõpsa Omadused.

Palun toeta meid!