Diagrammi tüüp - tulp ja joon

Diagrammi loomise nõustaja esimesel lehel saab valida diagrammi tüübi.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Diagramm...

Icon

Diagrammi lisamine


Tulp ja joon

Tulp- ja joondiagramm on tulpdiagrammi ja joondiagrammi kombinatsioon.

Vali üks variantidest

Pärast nõustaja sulgemist saab käsuga Lisamine - Teljed lisada teise Y-telje.

Andmevahemiku määramiseks

Valitud andmevahemiku vasakpoolsetes veergudes (või ülemistes ridades) sisalduvaid andmeid kuvatakse tulpadena. Teiste andmevahemiku veergude või ridade andmeid kuvatakse joontena. Seda korraldust saab muuta dialoogis Andmejadad.

  1. Vali andmevahemik.

  2. Klõpsa ühel sätetest (andmejadad ridades või veergudes).

  3. Määra, kas andmevahemikus on sildid esimeses reas, esimeses veerus või mõlemas.

Andmejadade korraldamine

Andmejadade loendikastis on kõikide aktiivse diagrammi andmejadade nimekiri.

Tulpade andmejadad on loendi ülemises osas, joonte andmejadad alumises osas.

Andmejadade redigeerimine

  1. Kirje omaduste vaatamiseks ja redigeerimiseks klõpsa sellel kirjel loendikastis.

    Andmevahemike loendikastis on rollide nimed ja andmejadade komponentide lahtrite vahemikud.

  2. Klõpsa kirjel ja redigeeri alloleva tekstikasti sisu.

    Tekstikasti kõrval olev silt vastab parasjagu valitud rollile.

  3. Sisesta vahemik või klõpsa Vali andmevahemik dialoogi minimeerimiseks ja andmevahemiku valimiseks hiire abil.

Vahemik andmete rolli, näiteks Y-väärtuste jaoks, ei tohi sisaldada sildi lahtrit.

Kategooriate ja andmesiltide redigeerimine

Kategooriate vahemiku väärtusi kuvatakse siltidena X-teljel.

Diagrammi elementide lisamine

Diagrammi koostamise nõustaja lehe Diagrammi elemendid abil saab lisada järgnevaid elemente:

Täiendavate elementide lisamiseks saab redigeerimisrežiimis kasutada menüüd Lisamine. Seal saab määrata järgnevaid elemente:

Erinevate andmesiltide määramiseks igale andmejadale tuleb kasutada andmejadade omaduste dialoogi.

Palun toeta meid!