Diagrammi tüüp - tulp ja riba

Diagrammi loomise nõustaja esimesel lehel saab valida diagrammi tüübi.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Diagramm...

Icon

Diagrammi lisamine


Tulp

See tüüp kuvab ribadiagrammi või vertikaalsete tulpadega diagrammi. Iga tulba kõrgus on proportsionaalne sellele vastava väärtusega. Y-teljel on näidatud iga kategooria väärtus.

Tavaline - see alamtüüp kuvab kõik kategooriasse kuuluvad andmeväärtused üksteise kõrval. Põhieesmärk on üksikute absoluutväärtuste kujutamine võrdluses teiste väärtustega.

Virnastatud - see alamtüüp kujutab iga kategooria andmeväärtusi üksteise otsas. Põhieesmärgiks on kategooria koguväärtuse ja iga väärtuse osakaalu kujutamine kategoorias.

Protsentuaalne - see alamtüüp kuvab iga andmeväärtuse suhtelist osakaalu kategooria kogusumma suhtes. Põhieesmärk on näidata iga väärtuse suhet kategooria kogusummasse.

Võimalik on sisse lülitada andmeväärtuste ruumiline vaade. "Realistlik" skeem püüab pakkuda parima kvaliteediga ruumilist vaadet. "Lihtne" skeem matkib teiste kontorirakenduste diagrammide välimust.

Ruumiliste diagrammide puhul võib iga andmeväärtuse kujundiks valida tahuka, silindri, koonuse või püramiidi.

Riba

See tüüp kuvab horisontaalsete ribadega ribadiagrammi. Iga riba pikkus on proportsionaalne selle väärtusega. Y-telg näitab kategooriaid. X-telg näitab iga kategooria väärtust.

Alamtüübid on samad, mis tulpdiagrammidel.

Palun toeta meid!