Diagrammi tüüp - mulldiagramm

Diagrammi loomise nõustaja esimesel lehel saab valida diagrammi tüübi.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Diagramm...

Icon

Diagrammi lisamine


Mull

Mulldiagrammil kuvatakse kolme muutuja seosed. Kahte muutujat kasutatakse asukoha jaoks X- ja Y-teljel, kolmandat muutujat seevastu näidatakse iga mulli suhtelise suurusena.

Mulldiagrammi andmejada dialoogi kaudu saab mullide suuruse jaoks määrata andmevahemiku.

Palun toeta meid!