Diagrammi tüüp - ala

Diagrammi loomise nõustaja esimesel lehel saab valida diagrammi tüübi.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Diagramm...

Icon

Diagrammi lisamine


Ala

Aladiagrammil kuvatakse väärtusi Y-telje punktidena. X-teljel on kujutatud kategooriad. Iga andmejada Y-väärtused on ühendatud joontega. Ala iga kahe joone vahel on täidetud värviga. Aladiagrammide ülesandeks on rõhutada kategooria erinevust järgmisest kategooriast.

Tavaline - see alamtüüp esitab kõik väärtused Y-absoluutväärtustena. Esmalt joonistatakse andmevahemiku viimase veeru ala, seejärel eelviimase ja nii edasi, kuni esimese veeru andmed on samuti kujutatud. Paraku kui esimese veeru väärtused on suuremad kui teised, varjab viimane joonistatud ala eelmised.

Virnastatud - see alamtüüp kujutab väärtusi üksteise otsas, kasvava virnana. See tagab, et kõik väärtused on nähtaval ja ühtki andmehulka ei varjata teiste poolt. Sel juhul ei ole Y-väärtused enam absoluutsed, erandiks on viimane veerg, mille väärtused asuvad virna kõige alumises osas.

Protsentuaalne - see alamtüüp kujutab väärtusi üksteise otsas, kasvava virnana ning skaleerituna suhte järgi kategooria kogusummasse.

Palun toeta meid!