Diagrammi tüübi valimine

Diagrammi loomise nõustaja esimesel lehel saab valida diagrammi tüübi.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Diagramm...

Icon

Diagrammi lisamine


Saadaolevad diagrammide tüübid

Vali üks järgnevatest diagrammi tüüpidest, sõltuvalt andmete tüübist ja soovitud esitusefektist.

Ikoon ja Ikoon

Ikoon

Ikoon

Ala

Ikoon

Ikoon

Ikoon

Ikoon

Ikoon

Ikoon

 

Palun toeta meid!