Diagrammi ala

Avab dialoogi Diagrammi ala, kus saab määrata diagrammi ala omadusi. Diagrammi ala on kõikide diagrammi elementide taust.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Diagrammi ala (diagrammides)


Joon

Määrab valitud joone või joone, mida hakatakse joonistama, vormindussätted. Samuti saab lisada joonele nooleotsi või muuta diagrammi joonsümboleid.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Läbipaistvus

Määra läbipaistvuse sätted objektile rakendatava täite jaoks.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel.

Palun toeta meid!