Diagrammi põhi

Avab dialoogi Diagrammi põhi, kus saab määrata diagrammi põhja omadusi. Diagrammi põhi on ruumilise diagrammi alumine tasapind. See funktsioon on kasutatav ainult ruumiliste diagrammide puhul.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Diagrammi põhi (diagrammides)


Joon

Määrab valitud joone või joone, mida hakatakse joonistama, vormindussätted. Samuti saab lisada joonele nooleotsi või muuta diagrammi joonsümboleid.

Ala

Määrab valitud joonistusobjekti täitmise sätted.

Läbipaistvus

Määra läbipaistvuse sätted objektile rakendatava täite jaoks.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel.

Palun toeta meid!