Y-telg

Avab dialoogi Y-telg Y-telje omaduste muutmiseks.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Telg - Y-telg / Teine Y-telg (diagrammides)


Joon

Määrab valitud joone või joone, mida hakatakse joonistama, vormindussätted. Samuti saab lisada joonele nooleotsi või muuta diagrammi joonsümboleid.

Märk

Määra rakendatav font ja selle vormindus.

Skaleerimine

Juhib X- või Y-telje skaleerimist ehk mõõtkava muutmist.

Paigutus

Määrab telje paigutuse.

Arvud

Määrab valitud lahtri(te) vormindamise sätted.

Joondus

Muudab telgede või pealkirjade joondust.

Palun toeta meid!