Teljed

Avab dialoogi, kus saab redigeerida valitud telje omadusi. Dialoogi nimi sõltub valitud teljest.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Telg - X-telg / Teine X-telg / Z-telg / Kõik teljed (diagrammides)


Y-telje dialoog on mahukam, samuti on XY-diagrammide korral ka X-telje dialoogis kaart Mõõtkava.

note

X-telje skaleerimine on võimalik ainult XY-diagrammides.


Joon

Määrab valitud joone või joone, mida hakatakse joonistama, vormindussätted. Samuti saab lisada joonele nooleotsi või muuta diagrammi joonsümboleid.

Määra rakendatav font ja selle vormindus.

Joondus

Muudab telgede või pealkirjade joondust.

Palun toeta meid!