Pealkiri

Muudab valitud pealkirja omadusi.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali dialoog Vormindus - Vorminda valik - Pealkiri (diagrammides)


Joon

Määrab valitud joone või joone, mida hakatakse joonistama, vormindussätted. Samuti saab lisada joonele nooleotsi või muuta diagrammi joonsümboleid.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Läbipaistvus

Määra läbipaistvuse sätted objektile rakendatava täite jaoks.

Määra rakendatav font ja selle vormindus.

Joondus

Muudab diagrammi pealkirja joondust.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel.

Palun toeta meid!