Valiku vormindamine

Vormindab valitud objekti. Sõltuvalt valitud objektist avab see käsk sama dialoogi kui menüü Vormindus järgnevad käsud:

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Vorminda valik (diagrammides)


Diagrammi sein

Avab dialoogi Diagrammi sein, kus saab muuta diagrammi tausta omadusi. Diagrammi sein on andmeala taga asuv "püstine" taustaala.

Diagrammi ala

Avab dialoogi Diagrammi ala, kus saab määrata diagrammi ala omadusi. Diagrammi ala on kõikide diagrammi elementide taust.

Diagrammi põhi

Avab dialoogi Diagrammi põhi, kus saab määrata diagrammi põhja omadusi. Diagrammi põhi on ruumilise diagrammi alumine tasapind. See funktsioon on kasutatav ainult ruumiliste diagrammide puhul.

Pealkiri

Muudab valitud pealkirja omadusi.

Legend

Määrab diagrammi legendi äärise, ala ja märkide atribuudid.

X-telg

Avab dialoogi, kus saab redigeerida valitud telje omadusi.

Y-telg

Avab dialoogi Y-telg Y-telje omaduste muutmiseks.

Koordinaatvõrk

Avab dialoogi Koordinaatvõrk, kus saab määrata võrgu omadusi.

Andmepunkt

Selle dialoogi kaudu saab muuta valitud andmepunkti omadusi. Dialoog kuvatakse siis, kui valid käsu Vormindus - Vorminda valik ja valitud on ainult üks andmepunkt. Mõni menüükäsk on saadaval ainult tasapinnaliste või ainult ruumiliste diagrammide jaoks.

Andmejada

Selle dialoogi kaudu saab muuta valitud andmejada omadusi. Dialoog kuvatakse siis, kui valid käsu Vormindus - Vorminda valik ja valitud on üks andmejada. Mõni menüükäsk on saadaval ainult tasapinnaliste või ainult ruumiliste diagrammide jaoks.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel.

Palun toeta meid!