Koordinaatvõrgud

Teljed saab jagada sektsioonideks, määrates neile koordinaatvõrgu. See annab diagrammist parema ülevaate, eriti kui tegemist on suure diagrammiga. Y-telje põhivõrk on vaikimisi aktiveeritud.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Koordinaatvõrgud (diagrammides)

Vormindusribal klõpsa

Ikoon

Horisontaalvõrgud

Ikoon

Vertikaalvõrgud


Põhivõrgud

Määrab, millise teljega on põhivõrk seotud.

X-telg

Koordinaatvõrk lisatakse diagrammi X-teljele.

Vormindusriba ikoon Vertikaalvõrgud lülitab sisse või välja X-telje suunalise võrgustiku. Ikoon lülitab kolme oleku vahel: võrk puudub, ainult põhivõrk, põhi- ja alamvõrk. Muutus mõjutab ka märkeruute dialoogis Lisamine - Koordinaatvõrk.

Ikoon

Horisontaalvõrgud

Y-telg

Koordinaatvõrk lisatakse diagrammi Y-teljele.

Vormindusriba ikoon Horisontaalvõrgud lülitab sisse või välja Y-telje suunalise võrgustiku. Ikoon lülitab kolme oleku vahel: võrk puudub, ainult põhivõrk, põhi- ja alamvõrk. Muutus mõjutab ka märkeruute dialoogis Lisamine - Koordinaatvõrk.

Ikoon

Vertikaalvõrgud

Z-telg

Koordinaatvõrk lisatakse diagrammi Z-teljele. See säte on võimalik ainult ruumiliste diagrammide puhul.

Alamvõrgud

Dialoogi alas saab igale teljele lisada alamvõrgu. Alamvõrgu kasutamisel on kaugused võrgustiku joonte vahel väiksemad.

X-telg

Lisab alamvõrgu, mis jagab X-telje väiksemateks vahemikeks.

Y-telg

Lisab alamvõrgu, mis jagab Y-telje väiksemateks vahemikeks.

Z-telg

Lisab alamvõrgu, mis jagab Z-telje väiksemateks vahemikeks. See säte on võimalik ainult ruumiliste diagrammide puhul.

Palun toeta meid!