Teljed

Määrab diagrammil kuvatavad teljed.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Teljed (diagrammides)


Põhitelg

X-telg

Kuvab X-telje alajaotustega joonena.

Y-telg

Kuvab Y-telje alajaotustega joonena.

Z-telg

Kuvab Z-telje alajaotustega joonena. Seda telge saab kuvada ainult ruumilistel diagrammidel.

Lisatelg

Selles dialoogi osas saab diagrammile määrata lisatelje. Kui andmejada on sellele teljele juba määratud, näitab LibreOffice automaatselt telge koos nimetusega. Neid sätteid saab hiljem välja lülitada. Kui sellele teljele pole andmeid omistatud, siis telje aktiveerimisel omistatakse lisateljele esimese Y-telje väärtused.

X-telg

Kuvab diagrammil teise X-telje.

Y-telg

Kuvab diagrammil teise Y-telje.

Nõuande ikoon

Põhiteljel ja lisateljel võib olla erinev mõõtkava. Näiteks võib ühe telje mõõtkavaks määrata 5 cm ja teise omaks 4 cm.


Palun toeta meid!