Pealkirjad

Avab diagrammi pealkirjade sisestamise või muutmise dialoogi. Sisestada saab üldpealkirja, alapealkirja ja telgede nimetused, samuti saab valida, millised neist kuvatakse.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Pealkirjad (diagrammides)


Pealkiri

Sisesta diagrammi pealkiri. Seda näidatakse diagrammi kohal.

Alapealkiri

Sisesta diagrammi alapealkiri. Seda näidatakse diagrammi pealkirja all.

Teljed

X-telg

Sisesta diagrammi X-telje pealkiri.

Y-telg

Sisesta diagrammi Y-telje pealkiri.

Z-telg

Sisesta diagrammi Z-telje pealkiri. See säte on võimalik ainult ruumiliste diagrammide puhul.

Lisateljed

X-telg

Sisesta diagrammi teisese X-telje pealkiri. Seda näidatakse X-telje pealkirjana diagrammi vastasküljel.

Y-telg

Sisesta diagrammi teisese Y-telje pealkiri. Seda näidatakse Y-telje pealkirjana diagrammi vastasküljel.

Palun toeta meid!