Tööriistade riba

Tööriistade riba sisaldab tavalisemaid käske.

Lisamine

Klõps nupu kõrval oleval noolel avab tööriistariba Lisamine, kus saab aktiivsele lehele lisada pilte ja erimärke.

Ikoon

Lisamine

Lisa lahtrid

Klõps nupu kõrval asuval noolel avab tööriistariba Lahtrite lisamine, kus saab aktiivsele lehele lisada lahtreid, ridu ja veerge.

Ikoon

Lahtri lisamine

Juhtelemendid

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form.

Icon Select

Vormi juhtelemendid

Automaatvormindus

Selle käsu abil saab valitud lehealale rakendada automaatvormingu või ise automaatvorminguid määratleda.

Ikoon "Automaatvorminduse stiilid"

Automaatvormindus

Vali teema

Rakendab valitud lahtritele vormindusstiili.

Ikoon

Vali teema

AutoFilter

Valitud lahtrivahemik filtreeritakse automaatselt ja luuakse üherealised loendikastid, kus saad valida elemendid, mida soovid kuvada.

Ikoon

Automaatfilter

Standardfilter

Võimaldab määrata filtreerimise sätteid.

Ikoon

Standardfilter

Täpsem filter

Määrab täpsema filtri.

Alusta

Avab dialoogi, kus saab valida liigendtabeli allika ja seejärel luua tabeli.

Euro teisendaja

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

Määra

Avab dialoogi, kus saab anda valitud alale nime.

Sihiotsing

Avab dialoogi, kus saab lahendada muutujat sisaldava võrrandi.

Rühmita

Defines the selected cell range as a group of rows or columns.

Ikoon

Rühmita

Lõhu rühmad

Valikus sisalduvad rühmad lõhutakse. Pesastatud rühma korral eemaldatakse rühmast sinna viimati lisatud read või veerud.

Ikoon

Lõhu rühmad

Palun toeta meid!