Joonistusobjekti omaduste riba

Joonistusobjektide omaduste riba sisaldab käske lehel valitavate objektide vormindamiseks ja joondamiseks.

Joon

Määrab valitud joone vormindussätted.

Icon Line

Joon

Noolestiil

Avab tööriistariba Noolestiilid Tööriistariba sümbolite abil saab määrata valitud joone otste stiili.

Icon Line Ends

Noolestiil

Joonestiil

Select the line style that you want to use.

Ikoon

Joonestiil

Joone jämedus

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

Ikoon

Joone jämedus

Joone värv

Select a color for the line.

Ikoon

Joone värv

Ala

Määrab valitud jooniseala täitmise sätted.

Icon Area

Ala

Taustavärv

Vali täitmise tüüp, mida soovid valitud joonistusele rakendada.

Ikoon

Ala stiil / täidis

Pööra

Pöörab valitud objekti.

Ikoon

Pööra

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

On Drawing Object Properties bar or Form Design bar, click

Icon Anchor

Anchor

Too kõige ette

Liigutab valitud objekti kõige kõrgemale kihile nii, et ta jääb teiste objektide ette.

Icon Bring to Front

Too kõige ette

Vii kõige taha

Liigutab valitud objekti kõige tagumisele kihile nii, et ta jääb kõigi teiste objektide taha.

Icon Send to Back

Vii kõige taha

Esiplaanile

Toob valitud objekti teksti ette.

Icon To Foreground

Esiplaanile

Tagaplaanile

Viib valitud objekti teksti taha.

Icon To Background

Tagaplaanile

Joondus

Muudab valitud objektide joondust.

Ikoon

Joondus

Palun toeta meid!