Vormindusriba

Vormindusriba sisaldab põhilisi käske käsitsi vormindamiseks.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Stiilid

Fondi nimi

Võimaldab valida fondi nime loendist või sisestada nime otse tekstiväljale.

Sisestada võib mitu semikoolonitega eraldatud fondi nime. LibreOffice kasutab neid vastavalt järjekorrale, kui eelnevaid fonte pole saadaval.

Ikoon

Fondi nimi

Fondi suurus

Võimaldab määrata fontidele erinevaid suurusi nii loendist kui ka käsitsi sisestades.

Paks

Muudab valitud teksti kirja paksuks. Kui kursor on sõnas, muudetakse kogu sõna kiri paksuks. Kui valitud tekst või sõna on juba paksu kirjaga, siis muudetakse kiri tavaliseks.

Icon Bold

Paks kiri

Kaldkiri

Muudab valitud teksti kaldkirjaks. Kui kursor asub sõnas, muudetakse terve sõna kaldkirjaks. Kui valik või sõna on juba kaldkirjas, siis vormindus kaldkirjana eemaldatakse.

Icon Italic

Kaldkiri

Allakriipsutus

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Allakriipsutus

Fondi värv

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Ikoon

Fondi värv

Joonda vasakule

Lahtri sisu joondatakse vasakule.

Icon Align Left

Joonda vasakule

Joonda rõhtsalt keskele

Lahtri sisu joondatakse keskele.

Icon Centered

Joonda paremale

Lahtri sisu joondatakse paremale.

Icon Align Right

Joonda paremale

Joonda rööpselt

Lahtri sisu joondatakse mõlema ääre järgi.

Icon Justified

Joonda rööpselt

Arvuvorming: raha

Rakendab valitud lahtritele vaikimisi rahavormingu.

Ikoon "Arvuvorming: raha"

Arvuvorming: raha

Arvuvorming: protsent

Vormindab valitud lahtrites olevad arvud protsendina.

Ikoon

Arvuvorming: protsent

Arvu vorming: vaikeväärtus

Rakendab valitud lahtritele vaikimisi arvuvormingu.

Ikoon "Standardvorming"

Arvuvorming: standardne

Arvuvorming: lisa kĂĽmnendkoht

Lisab valitud lahtrites olevatele arvudele ĂĽhe kĂĽmnendkoha.

Ikoon "Lisa kĂĽmnendkoht"

Arvuvorming: lisa kĂĽmnendkoht

Arvuvorming: kustuta kĂĽmnendkoht

Eemaldab valitud lahtrites olevatelt arvudelt ĂĽhe kĂĽmnendkoha.

Ikoon "Kustuta kĂĽmnendkoht"

Arvuvorming: kustuta kĂĽmnendkoht

Decrease Indent

Klõps nupul Vähenda taanet vähendab aktiivse lõigu või lahtri vasakpoolset taanet ja viib taande alguse eelmisele tabelduskohale.

Icon

Vähenda taanet

Increase Indent

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

Icon

Suurenda taanet

Äärised

Klõps nupul Äärised avab tööriistariba Äärised, mille abil saab muuta lehe ala või objekti ääriseid.

Ikoon

Äärised

Taustavärv

Klõps avab tööriistariba, millelt saab valida lõigu taustavärvi. Taustavärv määratakse valitud lõikudele või lõigule, kus asub kursor.

Icon Background color

Taustavärv

Joonda ĂĽles

Lahtri sisu joondatakse lahtri ülemise serva järgi.

Ikoon

Joonda ĂĽles

Joonda pĂĽstiselt keskele

Lahtri sisu joondatakse lahtri keskele.

Ikoon

Joonda pĂĽstiselt keskele

Joonda alla

Lahtri sisu joondatakse lahtri alumise serva järgi.

Ikoon

Joonda alla

Arvuvorming: kuupäev

Rakendab valitud lahtritele kuupäeva vormingu.

Arvuvorming: eksponentsiaalne

Rakendab valitud lahtrile eksponentarvude vormingu.

Lisaikoonid

Kui keerukate kirjasĂĽsteemide tugi on lubatud, kuvatakse kaht lisaikooni.

Vasakult paremale

Ikoon "Vasakult paremale"

Teksti sisestatakse vasakult paremale.

Paremalt vasakule

Ikoon "Paremalt vasakule"

Keeruka kirjasĂĽsteemiga keele teksti sisestatakse paremalt vasakule.

Palun toeta meid!