Tööriistaribad

This submenu lists the toolbars that are available in spreadsheets. This overview describes the default toolbar configuration for LibreOffice.

Standardriba

Standardriba on saadaval kõikides LibreOffice'i rakendustes.

Vormindusriba

Vormindusriba sisaldab põhilisi käske käsitsi vormindamiseks.

Tööriistade riba

Tööriistade riba sisaldab tavalisemaid käske.

Valemiriba

Seda tööriistariba kasutatakse valemite sisestamiseks.

Joonistusriba

Joonistusriba sisaldab sagedamini kasutatavaid redigeerimisvahendeid. Klõps nupu kõrval oleval noolel avab tööriistariba, mis sisaldab täiendavaid käske.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Pildiriba

Pildiriba kuvatakse, kui lehele lisatakse või seal valitakse mõni pilt.

Joonistusobjekti omaduste riba

Joonistusobjektide omaduste riba sisaldab käske lehel valitavate objektide vormindamiseks ja joondamiseks.

Teksti vormindusriba

Teksti vormindusriba, mida kuvatakse, kui kursor asub tekstiobjektis (nt tekstikastis) või joonistusobjektis, sisaldab vorminduse ja joondamise käske.

Printimise eelvaate riba

Printimise eelvaate riba kuvatakse, kui valida käsk Fail - Printimise eelvaade.

Olekuriba

Olekuriba näitab aktiivse lehe kohta käivat teavet.

Lisamine

Klõps nupu kõrval oleval noolel avab tööriistariba Lisamine, kus saab aktiivsele lehele lisada pilte ja erimärke.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Palun toeta meid!