Tööriistaribad

Selles alammenüüs on loetletud kõik arvutustabelitega töötamisel saadaolevad tööriistaribad.See kirjeldab LibreOffice'i tööriistaribade vaikesätteid.

Standardriba

Standardriba on saadaval kõikides LibreOffice'i rakendustes.

Vormindusriba

Vormindusriba sisaldab põhilisi käske käsitsi vormindamiseks.

Tööriistade riba

Tööriistade riba sisaldab tavalisemaid käske.

Valemiriba

Seda tööriistariba kasutatakse valemite sisestamiseks.

Joonistusriba

Joonistusriba sisaldab sagedamini kasutatavaid redigeerimisvahendeid. Klõps nupu kõrval oleval noolel avab tööriistariba, mis sisaldab täiendavaid käske.

Pildiriba

Pildiriba kuvatakse, kui lehele lisatakse või seal valitakse mõni pilt.

Joonistusobjekti omaduste riba

Joonistusobjektide omaduste riba sisaldab käske lehel valitavate objektide vormindamiseks ja joondamiseks.

Teksti vormindusriba

Teksti vormindusriba, mida kuvatakse, kui kursor asub tekstiobjektis (nt tekstikastis) või joonistusobjektis, sisaldab vorminduse ja joondamise käske.

Printimise eelvaate riba

Printimise eelvaate riba kuvatakse, kui valida käsk Fail - Printimise eelvaade.

Olekuriba

Olekuriba näitab aktiivse lehe kohta käivat teavet.

Lisamine

Klõps nupu kõrval oleval noolel avab tööriistariba Lisamine, kus saab aktiivsele lehele lisada pilte ja erimärke.

Klassifikatsiooni tööriistariba

Klassifikatsiooniriba sisaldab vahendeid dokumendihalduse turvamiseks.

Klassifikatsiooni tööriistariba sisaldab loendikaste, millega saab valida dokumendi turvaklassifikatsiooni vastavalt BAF-i kategooriapõhimõtetele ja BAILS-i tasemetele. Klassifikatsioonireeglite talletamiseks dokumendi metaandmetena lisab LibreOffice kohandatud väljad dokumendi omadustesse (vt Fail - Omadused - kaart Kohandatud omadused).

Vali Vaade - Tööriistaribad - Klassifikatsioon

Palun toeta meid!